Đăng ký
Bạn chưa tham gia khóa học này
Giới thiệu chi tiết
Tham gia ngay

Bài 1: Modal verb 1

 MODEL VERBS

Modal verbs (can, could, may, might, must, will, would, shall, should, ought to, need) are auxiliary verbs that give information about ability, possibility or necessity.

Modal verbs are followed by the infinitive without to and their form doesn't change:

Ex: He could speak French and Italian, (not He coulds speak)

Could you speak French before you lived there? (not Did you could speak)

1. Ability

We use the following verbs to talk about ability:

 

Present

can, can't, be able to, manage to

 I can't swim.

 Past

could, couldn't, be able to, manage to

They weren't able to find out his name.

Perfect

be able to, manage to

 Have you managed to finish the report  yet?

  Future

be able to, manage to

 I won't be able to meet you later.

It is more common to use can/could to talk about general ability in the present and past than

be able to

Ex: Can you remember much, about it? (= Are you able to remember?)

He could speak French and Italian, but he couldn't remember his name.

To talk about ability on one specific occasion in the past we use couldn't, was(n't)/ were(n't) able

to, but not could:

Ex: The police were able to find out that he could speak French and Italian, (not The police could find)

He couldn't remember who he was.

We sometimes use manage to to show that something is difficult to achieve:

Ex: I've finally managed to give up smoking after all these years!

We use be able to or manage to with perfect or future forms:

Ex: Apparently he's been able to find his family.

Within a year he'll probably be able to remember quite a lot. (not Within a year he can probably-

remember quite a lot.)

2. Other uses of can

We use can to mean sometimes:

Ex: People can do funny things when they've experienced something terrible. (= people .sometimes do funny things)

We also use can to ask for and give permission:

Ex: Can I borrow the car this afternoon?

You can borrow it, but I need it later this evening.

3. Possibility

We use must, may, might, could, couldn't and can't when there is some evidence, information or belief that something is probably or possibly true (or not true). The modal verb we choose depends on the strength of the evidence we have to support our ideas.

 

very likely

must

possible

might, may, could, may not, might not

very unlikely

can't, couldn't

Could, may and might express the same degree of possibility:
Ex:
He may/might/'could remember some things already.

Couldn't expresses the same probability as can't. It is usually used to talk about the past:
Ex:
The police realised he couldn't be Canadian. (= it was very unlikely that he was Canadian)

 May not and might not do not express the same probability as couldn't.

Ex: The supermarket may/might not be open today because it's a Bank Holiday, (not supermarket

couldn't be open)

Present

We use may (not), might (not), could(n't), must, can't + infinitive without to to talk about possibility in the present:

Ex: He may remember some things already. (= it is possible he remembers some things now)
       
It can't he very easy living with someone who doesn't remember any of the past.

We use may (not), might (not), could(n't), must, can't + be + -ing to talk about things (possibly) happening or in progress at the time of speaking:

Ex: They must be having a difficult time adjusting to it all.
       The phone is engaged. She might be talking to her sister on the phone.

had Past

We can use may (not), might (not), could(n't), must, can't + have + past participle to talk about

possibility in the past

Ex: In the attack he must have hit his head. (= there is strong evidence that he hit his head)

He could have a wife and children, (this is a possible situation)             

He can't have been married. (= there is strong evidence that he wasn't married)

We can use may (not), might (not), could(n't), must, can't + have been + -ing to talk about things

possibly happening or in progress in the past:

Ex: He might have been trying to run away from his past.


Future

We can use may (not), might (not), and could (not) + infinitive without to to talk about possibility or uncertainty in the future:
Ex: He could make
a total recovery one day.

We can use may (not), might (not), could (not), must, can't + be + -ing to talk about things possibly happening at a time in the future:
Ex:  I might be meeting
John later.

4. Expressing possibility and opinions in written texts

Modals are very important in written texts because they 'soften' the message and help to show that the author is expressing an opinion rather than a proven fact. May is very common in these kinds of texts as well as can used to mean 'sometimes'

Compare these sentences and the teacher's comments:

 

Student's work

Teacher's comment

People osc unkind about their colleagues but it is simply because they a/e feeling insecure at wcrk.

How do you know this?

People can be unkind about their colleagues but it may simply be because they are -Feeling insecure at ujork.

Good sentence.

Banning cars with high -fuel consumption is a cpod. ideaj as it will result in less pollution.

This is a very strong opinion.

Banning cars with high Fuel consumption may be a good idea, as it could result in a less pollution.

Good sentence. You are making your opinion 'softer'.

5. Alternatives to modals

Adverbs like certainly, probably, possibly, perhaps and maybe can be used to express similar

ideas to modal verbs:

Ex: He had probably been attacked and robbed. (= he must have been attacked)

We can use it + be + certain/likely/probable/possible/impossible to express ability, probability and

possibility:

Ex: It is possible to program your computet to translate texts automatically. (= you can program your

computer)

It is possible that the train will be late. (= the train might be late)

   

Bài tập

Xem kết quả bài đã làm

Thảo luận

avatar
Gửi bình luận
Kết quá học tập
Bài học : Bài 1
Điểm ngữ pháp : Chưa có điểm
Điểm trung bình : 0 điểm

Hỏi đáp nhanh

 • Quang Hảo: Mot trang web da sup do

  answers 0 21:18 - 21/07/14
  reply
 • phung thi ha trang: cho mình hỏi: sao mình nạp tiền vào tài khoản thành công rồi mà khi xem lại trong tài khoản vẫn là 0đ là sao vậy

  answers 2 00:34 - 20/07/14
  reply
 • Quang Hảo: Sao mà mình có thể tạo trọn gói năm dc ạ

  answers 0 14:52 - 19/07/14
  reply
 • Mùi: cách tạo 1 khóa học toeic như thế nào ạ?

  answers 0 18:48 - 15/07/14
  reply
 • Thắng: cho mình hỏi: đăng ký khóa học với giá 15k..có giới hạn ngày học không? hay là học bao nhiêu ngày cũng được...tùy vào mức độ hiểu của người học, đến khi nào hiểu hết thì tiếp tục đk 15k nữa để học phần sau..đúng ko?

  answers 1 09:57 - 14/07/14
  reply
1/117
Intermediate 1
Khóa học mang đến cho bạn vốn kiến thức trong môi trường kinh doanh...
 Advanced 3
Khóa học này đi sâu vào các vấn đề xảy ra trong cuộc sống hàng ngày,...
Speaking part 2
 Khóa học cung cấp cho các bạn những nội dung cơ bản trong phần 2 của...
Speaking Part 1
 Khóa học này sẽ giúp bạn làm quen và cung cấp cho bạn những chiến...
Vocab for TOEIC 10
 Khóa học cung cấp từ vựng cần thiết cho kì thi TOEIC với đầy đủ hình...
Học bổng du học Anh năm 2014
Năm 2014, các trường đại học uy tín của Vương Quốc Anh dành rất nhiều...
Thắt chặt xin thị thực du học Anh
Đây là quy định mới chính phủ Anh vừa yêu cầu công dân Việt Nam khi...
Vì sao nên chọn du học Malaysia?
Mình mong muốn được đi học ở một đất nước có vị trí địa lí gần Việt...
Xếp hạng các trường Đại học tại Canada
Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội để học tại một trong những trường đại học...
Tương lai tươi sáng và học bổng tại Đại học La Trobe, Melbourne
Đại học La Trobe, Australia dành những xuất học bổng ấn tượng cho sinh...
53664
Hotline: 04.7305.0170

Hỗ trợ giải đáp tất cả thắc mắc về các khóa học, cách học và cách nộp học phí trên Hoc123.vn

Trang từ điển nâng cao
Hoặc click 2 lần vào từ bạn muốn tra nghĩa
Page generated in 0.105993032 seconds